Labyrint Světa
J. A. Komenský: Labyrint Světa

Pozdraven buď, poutníče labyrintem virtuálního světa. Postůj na prchavý okamžik života u nás v dobách, kdy k cestování bylo třeba zdravých nohou, případně dobrého koně, a nikoliv pouhé stisknutí několika tlačítek. To je totiž hlavní náplní těchto stránek i celé naší práce. Historie nejen jako suchá akademická věda, ale historie živá, reálná, kterou si můžeš na vlastní kůži vyzkoušet a prožít. Přestože jsou tyto stránky v jádru komerční, mají mé záměry na tomto webu širší zaměření – snahu podnítit zájem čtenářů o historii, nabídnout zájemcům o historický šerm nejen informace (těch je v různých publikacích i na www stránkách přehršel), ale zejména látku k přemýšlení, jak tyto, často velmi problematické informace třídit, vybrat z nich to podstatné a eventuálně si sám ujasnit některé konkrétní detaily své práce či svého koníčka.

Hieronimus Bosch: Pedlar
Hieronimus Bosch: Pocestný

Při pohledu na historická fakta je poučné, jak často se tato týkají války, boje, dobývání, vraždění a podobně. Zkuste zatápat ve své paměti a vzpomeňte na některá data, která vám tam zůstala ze školních lavic – zajisté tam bude: bitva u XY, dobytí říše YZ, vyvraždění rodu XZ, zabití krále AB, porážka království CD… tedy momenty, kdy chod dějin byl určován krutostí, násilím a krví. Je zajímavé sledovat tuto linii do minulosti už proto, abychom si vzali poučení a pokračování dějin v novém miléniu psali (již našima rukama) v heslech: uzavření míru mezi A a B, zrušení hranic CD, odzbrojení EF, uzavření vleklého sporu G a H smírem…

Bitva U kresčaku
Bitva U Kresčaku

Toto je jeden z hlavních důvodů mého projektu „ZBRANĚ PRO RADOST“, kterým chci svojí trochou přispět k větší šanci lidstva dožít úspěšně milénium další. Porozhlédněte se po našich stránkách, ale i všude kolem a zamyslete se nad tím, kolik lidského génia, lidské práce a lidské vynalézavosti bylo věnováno tomu, kterak co nejúčinněji a s co nejmenší námahou zamordovat bližního svého. Třeba jednou nastane doba, kdy bude nejméně stejné (ale snad i mnohem větší) množství práce a energie vynaloženo na zachování lidstva a života vůbec. Doufejme, že jednou si i mocní tohoto světa uvědomí, že dobrý hospodář své panství zvelebuje, a nikoliv ničí…

Ing. Jiří Kronďák